Riksbanken Play

2015-08-21 Penningpolitik, Tal

af Jochnick: Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget 

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal "Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget".
Arrangör: SNS

Plats: SNS, Stockholm den 21 augusti 2015.

 

Läs hela talet (pdf)

Dela: