Tal 1996

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Currency arrangements between EMU and its neighbours
Datum
1996-11-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
The 6th Frankfurt European Banking Congress
Relationship between the 'ins' and the 'outs'
Datum
1996-11-13
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Institute of Economic Affairs i Bryssel
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1996-11-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Utfrågning vid Finansutskottet
The swedish economy
Datum
1996-11-07
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SEB i New York
EMU, penningpolitiken och de finansiella marknaderna
Datum
1996-10-25
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Obligationsfrämjandets EMU-seminarium
Sveriges riksbank, EMU och den europeiska centralbanken
Datum
1996-10-23
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Sveriges riksbank IRR-konferens om Eurovalutan
Hur påverkas Riksbanken av EMU? (2/2)
Datum
1996-10-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Handelshögskolans seminarium
Hur påverkas Riksbanken av EMU? (1/2)
Datum
1996-10-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Anförande vid Handelshögskolans seminarium
Penningpolitiken
Datum
1996-10-09
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
SNS konjunkturdag
Aktuella penningpolitiska frågor
Datum
1996-10-09
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Örebro
Perspektiv på prisstabilitetspolitiken
Datum
1996-09-26
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Stora Räntedagen
Förberedelser för EMU och frågan om ERM
Datum
1996-09-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nordbankens Kapitalmarknadsdag
Riksbankens roll i ett elektroniskt betalningssystem
Datum
1996-08-28
Talare
Vice riksbankschef Stefan Ingves
Plats
IIRs konferens Kontokort, 28-29 augusti 1996 Berns Congress
Räntekorridoren sänks med 0,5 procentenheter
Datum
1996-08-15
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Presskonferens
Sweden and EMU
Datum
1996-06-07
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Europeiska kommissionen
Perspektiv på penningpolitiken
Datum
1996-06-03
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Penningpolitiskt Forum
Riksbanken och den framtida europeiska monetära unionen
Datum
1996-05-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagens Veteranförenings årsmöte
Den aktuella penningpolitiken
Datum
1996-05-09
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Finansutskottets utfrågning
The swedish economy on its way towards european monetary union
Datum
1996-05-08
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium i Köpenhamn
Sweden´s economy and monetary policy
Datum
1996-04-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Handelsbanken's Seminar in New York