Tal 2002

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Persson: Sweden and the Euro
Datum
2002-11-27
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Swedish Chamber of Commerce for Germany, Frankfurt
Bäckström: Financial cycles
Datum
2002-11-22
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
The Philadelphia Fed Policy Forum Crises, Contagion, and Coordination:Issues for Policymakers in the Global Economy
Heikensten: Kronan, Sverige och EMU
Datum
2002-11-13
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Öhman Fondkommission, Stockholm
Bergström: Penningpolitiken och lönebildningen
Datum
2002-11-13
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
HSB Banks Finansdag
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2002-10-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Riksdagens finansutskott
Nyberg: IT i den finansiella sektorn
Datum
2002-09-16
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
UNISYS, Executive Business Conference
Bäckström: In the wake of financial turmoil
Datum
2002-09-05
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Conference on WorldCom and Enron – aftermath in the US and lessons for Sweden - Confederation of Swedish Enterprise
Srejber: Inflationsmålspolitik och bubblor
Datum
2002-07-09
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Adam Smith seminars i Paris
Persson: On the verge of Eurosystem membership - challenges from a Swedish perspective
Datum
2002-07-01
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
European Trade Union Confederation, ETUC, in Åkers Runö
Persson: Det ekonomiska läget i ett penningpolitiskt perspektiv
Datum
2002-06-11
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Sveriges Kyrkokamerala förenings rikskonferens
Bäckström: The importance of a well-functioning stock market
Datum
2002-06-07
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
World Federation of Investors 20th World Congress
Srejber: Sverige och den europeiska integrationen
Datum
2002-06-03
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
IBC Euroforum: Nordic Banking
Bergström: Prognoser och konjunkturcykler
Datum
2002-05-15
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Elmateriel Leverantörs föreningen
Nyberg: Räntan våren 2002
Datum
2002-04-22
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Skattebetalarnas förening i Malmö och Kristianstad
Persson: Penningpolitik och konkurrens
Datum
2002-04-17
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Roslagens Sparbanks årsstämma
Bäckström: Perspektiv på inflationsmålet
Datum
2002-04-17
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Nationalekonomiska föreningen
Srejber: Erfarenheter av euro-områdets sedel- och myntutbyte
Datum
2002-04-09
Talare
Andre vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Branschmöte vid Svensk Handel
Heikensten: Effekter på tillväxten av den nya stabiliseringspolitiska regimen
Datum
2002-04-02
Talare
Första vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Seminarium om tillväxt, SACO, Stockholm
Bäckström: Den aktuella penningpolitiken
Datum
2002-03-19
Talare
Riksbankschef Urban Bäckström
Plats
Inledning vid utfrågningen i riksdagens finansutskott
Nyberg: Finansiella störningar och den reala ekonomin
Datum
2002-03-11
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Securities