2004

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Heikensten: Stabilitets- och tillväxtpakten behöver förstärkas
Datum
2004-12-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Brussels, Conference organised by the European Commission
Heikensten: Mindre förändringar i inflationsbilden (pressmeddelande)
Datum
2004-11-30
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Handelsbanken i Göteborg
Rosenberg: Konjunkturbilden står sig (pressmeddelande)
Datum
2004-11-17
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SEB i Göteborg
Heikensten: Riksbanken och risker i det finansiella systemet
Datum
2004-11-16
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Risk Management dagarna, Stockholm
Nyberg: Bolånemarknaden ur ett riksbanksperspektiv
Datum
2004-11-11
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Bankmötet 2004, Stockholm
Srejber:The power of transparency for macroeconomic discipline
Datum
2004-11-11
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
The 10th International Financial Economic Forum, Vienna
Nyberg: Värdepappersmarknaden idag och imorgon
Datum
2004-11-10
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Dataföreningen, Stockholm
Bergström: Rår Riksbanken för arbetslösheten?
Datum
2004-11-04
Talare
Vice riksbankschef Villy Bergström
Plats
Brunnsvik folkhögskola för fackliga funktionärer
Rosenberg: Penningpolitiken och förutsättningarna för tillväxt
Datum
2004-11-01
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Sydsvenska ekonomidagen, Klippan
Srejber: Finns det anledning till ekonomisk framtidstro?
Datum
2004-10-21
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Clarion Hotel, Stockholm
Heikensten: Inledning om penningpolitiken
Datum
2004-10-14
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Finansutskottet, riksdagen, Stockholm
Persson: Mindre och medelstora företag missgynnas ej av Basel II (pressmeddelande)
Datum
2004-09-23
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Forskningskonferens i Stockholm
Rosenberg: Penningpolitiken, bostadspriserna och hushållens skuldsättning
Datum
2004-09-20
Talare
Vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Sparbanken Finn, Grand Hotel, Lund
Heikensten: Det ekonomiska läget och penningpolitiken
Datum
2004-09-20
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Svenska ambassaden i London
Srejber: Nya länder i EU – möjligheter och risker
Datum
2004-09-20
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
Ronneby
Persson: Strukturreformer viktiga för sysselsättningen
Datum
2004-09-13
Talare
Vice riksbankschef Kristina Persson
Plats
Seminarium i Paris arrangerat av SNS och Svenska
Nyberg: Hur uppstår intressekonflikter i universalbanker och vilka är argumenten att separera investment och commercial banking?
Datum
2004-08-26
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Sjöfartshuset, Stockholm
Heikensten: Inflationsbilden står sig i huvudsak (pressmeddelande)
Datum
2004-08-16
Talare
Riksbankschef Lars Heikensten
Plats
Lunchseminarium i Falun arrangerat av Länsstyrelsen i Dalarna
Srejber: Vad spelar tillgångspriser och krediter för roll i penningpolitiken
Datum
2004-06-30
Talare
Förste vice riksbankschef Eva Srejber
Plats
The Adam Smith Seminars - Thun, Switzerland
Nyberg: Konjunkturutvecklingen och bostadsfinansieringen i Sverige
Datum
2004-06-04
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Frankfurt