Tal 2008

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Rosenberg: Min tid på Riksbanken
Datum
2008-12-08
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SEB
Öberg: Lönebildning och penningpolitik
Datum
2008-12-05
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Folkets hus, Stockholm
Ingves: Värdepappersmarknader i förändring
Datum
2008-12-04
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nasdaq OMX, Stockholm
Nyberg: Krisen, Riksbanken och penningpolitiken
Datum
2008-11-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm, arrangör Svenska Nyhetsbrev
Ingves: Penningpolitik och finansiell stabilitet
Datum
2008-11-13
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Finansutskottet
Wickman-Parak: Finanskrisen ur ett centralbanksperspektiv
Datum
2008-11-12
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Bankföreningens årsmöte
Nyberg: Utmaningar efter den aktuella krisen
Datum
2008-11-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Santiago, Chile
Nyberg: Finanskrisen
Datum
2008-10-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HQ Bank
Wickman-Parak: Finns en typisk konjunkturcykel?
Datum
2008-10-07
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Nordea
Rosenberg: Penningpolitik och finansiell stabilitet – två huvuduppgifter för Riksbanken
Datum
2008-10-02
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
SCB
Ingves: Finansoro, penningpolitik och inflation
Datum
2008-09-24
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SACO
Wickman-Parak: Några reflektioner kring det aktuella läget
Datum
2008-09-19
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Handelsbanken
Öberg: Det ekonomiska läget
Datum
2008-08-21
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Malmö
Rosenberg: Den penningpolitiska beslutsprocessen
Datum
2008-06-13
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Riksbanken, Stockholm
Wickman-Parak: Riksbankens inflationsmål
Datum
2008-06-09
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank, Stockholm
Rosenberg: Det aktuella läget och penningpolitiken
Datum
2008-05-30
Talare
Första vice riksbankschef Irma Rosenberg
Plats
Stockholms Handelskammare, Stockholm
Nyberg: Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter?
Datum
2008-05-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Finansförbundets kongress i Bålsta
Nyberg: Finanskrisen - utvecklingen de senaste månaderna och några lärdomar (pressmeddelande)
Datum
2008-05-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
EU-klubben i Stockholm
Ingves: Behovet av ett starkare regelverk för hantering av banker i kris – en centralbankschefs perspektiv
Datum
2008-05-19
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
IBA Conference, Stockholm
Wickman-Parak: Riksbanken och fastighetsmarknaden
Datum
2008-05-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Fastighetsdagen 2008 i Stockholm