Ekholm: Några lärdomar av finanskrisen för penningpolitiken

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Karolina Ekholm
  • Plats: Grand hotel, Stockholm

Finanskrisen har aktualiserat frågan om i vilken utsträckning centralbanker kan och bör motverka uppkomsten av finansiella bubblor som riskerar att leda till stora realekonomiska problem när de brister. Mot bakgrund av den kraftigaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget finns det anledning att se över om den politik som centralbanker bedriver kan utformas för att bättre kunna främja en balanserad ekonomisk utveckling. Utvecklingen på bostadsmarknaden har visserligen sedan länge spelat en viss roll för räntebesluten i Riksbanken. Men det finns anledning att dels utveckla bättre indikatorer på uppkomsten av finansiella bubblor, dels se över möjligheten att utöka de instrument som Riksbanken har till sitt förfogande för att främja den finansiella stabiliteten.

 

Läs hela talet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 4 ?