Ingves: Penningpolitik och finansiell stabilitet – några utmaningar framöver

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Nationalekonomiska Föreningen
Riksbankschef Stefan Ingves höll på måndagen ett anförande vid Nationalekonomiska Föreningen. Han inledde med att konstatera att den finansiella krisen fungerat som en katalysator för en diskussion om omprövning och förnyelse. Sökarljuset har främst riktats mot arbetet med att upprätthålla finansiell stabilitet. Men krisen har också väckt frågan om det kan finnas lärdomar att dra även för penningpolitiken.

I anförandet diskuterade Ingves några av de utmaningar han ser att centralbankerna kommer att ställas inför framöver. Det handlar exempelvis om att de regleringar som följer i spåren av finanskrisen kan komma att påverka genomslaget av penningpolitiken. Finanskrisen har också aktualiserat frågan hur lånedrivna obalanser på framför allt fastighetsmarknaden bäst bör motverkas. Ingves menade att en kombination av ränta och regleringar sannolikt är den mest framkomliga vägen.

 

En allmän slutsats som Ingves drog är att de problem och brister som finanskrisen blottlagt inte utgör något grundskott mot den rådande penningpolitiska ordningen: ”Jag tror fortfarande att den bästa modellen är en inflationsmålspolitik som bedrivs på ett öppet och tydligt sätt, och där arbetet med förtydligande och metodutveckling fortgår. Men klart är att vi behöver lära oss mer om hur finansiella obalanser bör hanteras, och att krisen kommer att få konsekvenser för centralbankernas sätt att arbeta.” En sådan konsekvens, menade Ingves, är att beröringspunkterna mellan penningpolitik och regleringsverksamhet sannolikt kommer att bli fler och mer tydliga framöver. Det är dock ännu så länge för tidigt att dra några slutsatser om hur detta kommer att påverka det praktiska arbetet.

 

”Något som man däremot med säkerhet kan säga är att vi nog aldrig helt kommer att kunna förhindra finansiella kriser – här talar historien sitt alltför tydliga språk. Men jag tror att vi nu när probleminsikten är ovanligt stor har chans att utforma regler och ramverk som åtminstone gör kriserna lite mer sällsynta och lite mindre dramatiska”, konstaterade Ingves avslutningsvis.

 

Läs hela talet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 5 ?