Nyberg: Penningpolitik och huspriser

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Lars Nyberg
  • Plats: Fondbolagens förening, Armémuseum, Stockholm
Vice riksbankschef Lars Nyberg talade under onsdagen om penningpolitik och huspriser. Han diskuterade hur centralbanker kan förhålla sig när huspriser och utlåning utvecklas på ett sätt som inte verkar hållbart i längden. Nyberg menade att räntan inte är det mest effektiva vapnet för att försöka hindra eller lindra en obalanserad utveckling men det betyder inte att den är verkningslös.

”I samband med en så dramatisk händelse som den senaste finansiella krisen dyker det ofta upp förslag på radikala förändringar i debatten. Men det är inte en radikalt annorlunda penningpolitik jag ser framför mig. Jag är fortfarande övertygad om att den så kallade flexibla inflationsmålspolitiken är det bästa sättet för oss att bedriva penningpolitik. En av de frågor kring vilka diskussionen tagit ny fart under krisen är den om hur centralbankernas penningpolitik ska förhålla sig när huspriser och utlåning utvecklas på ett sätt som inte verkar hållbart i längden. Räntan är inte det mest effektiva vapnet för att försöka hindra eller lindra en obalanserad utveckling på exempelvis fastighetsmarknaden, men det betyder inte att den är verkningslös.

 

Vi måste bli bättre på att analysera finansiella förhållanden och på att fånga inte minst variabler som huspriser och kredittillväxt i våra prognoser. Och det är något vi arbetar intensivt med – både på Riksbanken och på många andra håll runt om i världen. Vi måste bli bättre på att tydligt och klart förklara hur vi givet en viss räntepolitik bedömer risker för en bubbla och vilka konsekvenser en bubbla kan få om den spricker. Och vi behöver, och kommer sannolikt också att få, ett bättre stöd från det ramverk för den finansiella stabiliteten som vi och andra nu arbetar med att utveckla både internationellt och i Sverige. När vi genomfört det projektet kommer det att bidra till att penningpolitiken alltmer sällan kommer att behöva ta hänsyn till en ohållbar utveckling på hus- och kreditmarknaden överhuvudtaget. Men en helt ”bubbelfri” värld tror jag inte vi kan åstadkomma.”

 

Läs hela talet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 7 ?