Ingves: Om bostadsmarknaden, bankerna och hushållens skulder

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: Riksdagens finansutskott
Riksbankschef Stefan Ingves deltar den 1 mars i finansutskottets utfrågning om den svenska kreditutvecklingen och ansvariga myndigheters åtgärder. I sitt huvudanförande vid utfrågningen beskriver han Riksbankens syn på bostadsmarknaden, bankerna och hushållens skulder i dag.

Han poängterar att olika aktörer hittills bidragit på olika sätt för att göra utvecklingen av hushållens skulder och bostadspriserna mindre oroande. Riksbanken har i sitt penningpolitiska arbete höjt reporäntan ett antal gånger och fler höjningar är prognostiserade, vilket också påverkar bostadsmarknaden. Finansinspektionen har gett en rekommendation om en maximalt tillåten belåningsgrad, ett lånetak. Bankföreningen har gett rekommendationer om krav på amortering på nya bolån.

 

Det återstår dock att se om dessa åtgärder och den ökade allmänna medvetenheten kommer att räcka till för att dämpa utvecklingen och få den att växla in på ett mindre riskfyllt spår. Det finns starka skäl att vara på sin vakt även fortsättningsvis.

 

Det fortsatta arbetet med att rätta till problem och brister på den svenska bolånemarknaden bör enligt Ingves ledas av tre prioriteringar: att få en bättre överblick över situationen på bolånemarknaden, att på allvar diskutera nivån på riskvikter för bostadskrediter i Sverige och att se till att myndigheterna faktiskt kan använda de redskap de i dagsläget har till sitt förfogande för att kyla av bolånemarknaden. På lite längre sikt finns det också ett behov av att se över och klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheter så att de blir bättre på att hantera den typen av problem som i dag råder. Därtill bör man överväga åtgärder som stärker banksektorn mer generellt.

 

Läs hela talet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 5 ?