Nyberg: Kommer kort att ersätta kontanter?

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Lars Nyberg
  • Plats: Cards and Cash Payments Forum i Stockholm
Vice riksbankschef Lars Nyberg höll på tisdagen ett anförande på Cards & Cash Payments Forum i Stockholm. I talet redogjorde han för varför kontanter kommer att fortsätta att spela en viktig roll i vårt betalningssystem trots att den snabba tekniska utvecklingen bidrar till att det utvecklas nya alternativa betaltjänster.

Sammanfattning

Vår omvärld förändras genom den snabba tekniska utvecklingen. Vi får bland annat nya sätt att betala. Bank- och kreditkort har blivit en naturlig del av vår vardag liksom internetbanken. I Sverige har checkar konkurrerats ut och används knappast alls. Antalet pappersbaserade gireringar minskar snabbt och också kontantanvändningen förefaller minska. En hög kortanvändning tenderar att gå hand i hand med en låg kontantanvändning, och vice versa. Kontanternas minskade roll i betalningssystemet syns genom att värdet av sedlar och mynt i cirkulation har minskat från 9,6% av BNP 1950 till 2,9% 2010. En central fråga är om nya innovativa betaltjänster kommer att konkurrera ut kontanterna som betalningsmedel.


Nya betaltjänster kommer troligtvis att behöva konkurrera med kortbetalningar för att nå tillräckligt stora volymer och lönsamhet. Men kortens starka ställning, både i termer av låga kostnader, stort nätverk och en pålitlig kundstock hos bankerna som är van att hantera kort gör att det finns starka barriärer mot sådana nya betaltjänster. Det stora potentiella hotet mot kontanterna kommer därför att utgöras av enkla mobila betalningar och tjänster som tillåter privatpersoner att göra kortbetalningar mellan varandra. Sammantaget pekar allt detta på att kontantanvändningen successivt kommer att minska framöver, men att kontanterna kommer att fortsätta spela en viktig roll i det svenska betalningssystemet under överskådlig tid.

 

Läs hela talet via pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 6 ?