af Jochnick: Mina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet

  • Datum:
  • Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
  • Plats: SEB
Sveriges ökade omvärldsberoende, sambandet mellan penningpolitik och finansiell stabilitet och det nya policyområdet makrotillsyn är tre faktorer som är särskilt viktiga för mig i min nya roll som direktionsledamot i Riksbanken. Detta framhöll förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick i fredagens anförande på SEB där hon redogjorde för sina tankar om penningpolitik och finansiell stabilitet.

Bild på förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Foto Petter KarlbergDen kanske viktigaste lärdomen av mina tidigare erfarenheter är att Sverige blivit alltmer beroende av omvärlden, inledde af Jochnick.

 

Utvecklingen i skuldkrisens Europa är därför den viktigaste – och mest osäkra – faktorn att ta hänsyn till inom penningpolitiken. Draghjälpen från omvärlden till Sveriges ekonomi blir begränsad de kommande åren, främst på grund av den svaga utvecklingen i Europa. Konjunkturen förbättras visserligen efter hand men det kommer att ta tid. Inflations- och konjunkturutsikterna motiverar därmed fortsatt låg ränta under en tid framöver.

 

En annan viktig faktor– även om den inte var direkt avgörande för hennes ställningstagande vid de senaste penningpolitiska besluten – är sambandet mellan penningpolitik och finansiell stabilitet. Låga räntenivåer kan på sikt skapa obalanser – förknippade med alltför kraftig kreditexpansion – som vi måste vara vaksamma för. Därför kan aspekter på finansiell stabilitet behöva vägas in i penningpolitiska beslut.

 

Kerstin af Jochnick påpekade dessutom att en av de viktigaste lärdomarna från finanskrisen är behovet av makrotillsyn. Makrotillsynen kan ses som ett komplement till både det traditionella tillsynsarbetet och penningpolitiken när det gäller att främja finansiell stabilitet. Hon ansåg därför att det finns goda argument för att Riksbanken bör spela en stor roll i arbetet med makrotillsynen.

"Jag ser mycket fram emot det fortsatta arbetet på Riksbanken med penningpolitik och finansiell stabilitet", avslutade af Jochnick.

 

Läs hela talet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?