Ekholm: Föregångare eller varnande exempel? Svenska erfarenheter av att väga in skuldsättning i de penningpolitiska besluten

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Karolina Ekholm
  • Plats: Svenskt Näringsliv, Stockholm
För att behålla greppet över inflationen är det viktigt att i handling visa att det är inflationsmålet som står i centrum för de penningpolitiska besluten. Det sa vice riksbankschef Karolina Ekholm när hon på fredagen höll ett tal på Svenskt Näringsliv. Hon välkomnade därför att direktionen i december kunde enas runt en räntesänkning.
Karolina Ekholm sammanfattar sitt tal

Hon var däremot kritisk till att räntan tidigare hållits högre än vad som motiverats av utsikterna för inflationen och resursutnyttjandet. Den politik som bedrevs under merparten av 2013 är, enligt Ekholm, ett av de tydligaste exemplen på en penningpolitik som försökt motverka skulduppbyggnad med hänvisning till att hög skuldsättning hotar den finansiella stabiliteten. Den är också, enligt henne, en viktig bidragande orsak till att inflationen är så låg idag. Samtidigt menade hon att effekten på hushållens skuldsättning varit liten.

 

Även om Ekholm medgav att den låga inflationen också har att göra med att efterfrågan från omvärlden varit låg så menade hon att penningpolitiken bidragit på olika sätt. Den har bland annat lett till en starkare krona, vilket fått importpriserna att sjunka och efterfrågan på svensktillverkade varor och tjänster att dämpas. Det har i sin tur lett till att läget blivit särskilt pressat för exportindustrin och löneökningarna därmed låga. Eftersom industrin är löneledande så kan situationen där ha bidragit till det låga inflationstrycket även i resten av ekonomin, menade Ekholm.

 

Ekholm varnade för att en penningpolitik som innebär att inflationen under lång tid är låg och inte når målet innebär risker. Den kan skada förtroendet för inflationsmålet och därmed göra det svårare att stabilisera inflationen inte bara på kort sikt, utan även på lång sikt. Att använda penningpolitiken för att dämpa kredittillväxten kan därför vara svårt att förena med ett inflationsmål. I praktiken försöker man då uppnå två mål med ett enda medel och risken är att man inte lyckas särskilt bra med att uppnå något av dem, avslutade hon.

 

Läs hela talet: Föregångare eller varnande exempel? Svenska erfarenheter av att väga in skuldsättning i de penningpolitiska besluten

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 5 ?