Flodén: Åtgärder för att minska riskerna med hushållens höga och växande skulder

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén
  • Plats: BNP Paribas, Hallwylska Museet, Stockholm
Amorteringsförslaget är ett steg i rätt riktning. Men för att bromsa skulduppbyggnaden måste man fortsätta ta lagom stora steg. Det säger vice riksbankschef Martin Flodén på torsdagen vid en konferens arrangerad av BNP Paribas.

Flodén inleder med att ge sin syn på det ekonomiska läget och penningpolitiken. Konjunkturutsikterna ser bättre ut men inflationen är fortsatt för låg. Flodén bedömer att den låga räntan är tillräcklig för att inflationen ska stiga mot målet. Men han menar också att det finns utrymme att hålla räntan ännu lägre samt att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

 

Flodén ger även sin syn på åtgärder för att hantera hushållens höga och växande skulder. Höga skulder i kombination med rörliga boräntor gör hushållen sårbara för oväntade störningar. Sårbarheten handlar inte nödvändigtvis om att hushållen blir oförmögna att betala på sina skulder, utan snarare om att de reagerar på störningarna på ett sätt som gör att såväl konsumtionen som tillväxten och sysselsättningen minskar. Flodén menar att det därför är viktigt att åtgärder införs som på ett långsiktigt sätt hanterar hushållens höga skulder; en anpassningsprocess som måste ske i lagom stora steg.

 

Flodén anser att Finansinspektionens amorteringsförslag är välavvägt nu, men att arbetet med den långsiktiga anpassningsprocessen måste fortsätta. Han argumenterar därför för att en förlängning av bolånetagarnas räntebindningstider ligger rätt i tiden. "För det enskilda hushållet kan det finnas goda skäl att välja rörlig ränta, men för samhällsekonomin vore det förmodligen bra om man kunde begränsa inslaget av rörliga räntor ", säger Flodén.

 

Flodén menar att utifrån hans penningpolitiska perspektiv skulle det vara allra mest välkommet med åtgärder som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad och då i synnerhet högre bostadsbyggande. Sådana åtgärder kan stimulera ekonomin på kort sikt samtidigt som de är strukturellt motiverade.

 

I länken finns en sammanfattning av Martin Flodéns syn på några åtgärder för att hantera hushållens höga skulder samt de bilder som han visar under sin presentation.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 2 ?