Flodén: Den låga inflationen – ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén
  • Plats: SACO, Stockholm
En alltför låg inflation under lång tid är oroande eftersom det skapar problem för såväl penningpolitikens effektivitet som lönebildningen och arbetsmarknadens funktionssätt. Men penningpolitiken har alla möjligheter att uppnå inflationsmålet på 2 procent. Det sa vice riksbankschef Martin Flodén i ett tal på SACO.
Vice riksbankschef Martin Floden sammanfattar sitt tal

Flodén beskriver i talet hur inflationen sjunkit trendmässigt de senaste åren och varit lägre än inflationsmålets 2 procent. Det finns flera skäl att oroas över detta menar Flodén. En överraskande låg inflation gör att reallönerna blir högre än vad som planerades då de nominella lönerna avtalades. Det är också generellt svårare att anpassa reallönerna mellan olika branscher och individer när inflationen är låg. Detta kan göra företagen mindre benägna att anställa och bidra till högre arbetslöshet, även om de exakta effekterna är svåra att kvantifiera.

 

Om inflationen avviker från målet under lång tid finns också risken att förtroendet för inflationsmålet och inflationsförväntningarna påverkas, vilket kan leda till att penningpolitiken blir mindre effektiv och att det krävs allt större åtgärder för att föra inflationen tillbaka mot målet på två procent.

 

Även om Flodén oroas av den låga inflationen menar han samtidigt att den rådande deflationsdebatten ibland är väl alarmistisk och att den ofta fokuserar på fel risker.
"Jag ser inte en utdragen period med fallande priser som ett sannolikt scenario för Sverige. Tillväxten är relativt god och det bör bidra till att priserna stiger. Vi har dessutom utrymme att motverka fallande priser genom att föra en mer expansiv penningpolitik. "

 

Flodén menar att även om Sverige är en liten öppen ekonomi som påverkas mycket av vad som händer i omvärlden ska man inte underskatta penningpolitikens möjligheter att påverka inflationen. "Det sätts ibland alltför liten tilltro till Riksbankens förmåga att uppfylla inflationsmålet men alltför stor tilltro till vår möjlighet att sänka den genomsnittliga arbetslösheten", avslutar Flodén.

 

Läs hela talet: Den låga inflationen – ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 1 ?