Flodén: Riksbankens roll och det ekonomiska läget

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén
  • Plats: Mittuniversitetet Campus Östersund
Vice riksbankschef Martin Flodén besöker idag Östersund där han bland annat håller en presentation på Mitthögskolan. Under sin presentation redogör Flodén för riksbankens roll i samhällsekonomin, det ekonomiska läget och det senaste räntebeslutet. Flodén besöker även lokala företag samt deltar i lunch tillsammans med representanter från det lokala näringslivet, regionförbund och universitetet. Dagen arrangeras av Handelskammaren Mittsverige.

I samband med de penningpolitiska rapporterna på våren och hösten genomför direktionens ledamöter besök på olika orter i landet där de presenterar slutsatserna från de penningpolitiska besluten. Ledamöterna håller då föredrag och träffar näringslivet, kommunrepresentanter, medier och högskolor på den aktuella orten.

 

I länken finns de bilder som Flodén visar under presentationen på Mitthögskolan Campus Östersund.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 4 ?