Ingves: Mot ett mer stabilt banksystem

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: SNS/SIFR Finanspanel, Stockholm
Riksbankschef Stefan Ingves deltar på fredagsmorgonen i SNS och SIFS:s finanspanel för att berätta om det nya Basel III-regelverket och om de utmaningar som Baselkommittén har framför sig. Regelverket syftar till att banksystemet både i Sverige och i omvärlden ska kunna förebygga och hantera risker bättre, samtidigt som det fortsatt ska uppfylla sina grundläggande funktioner.

Som ordförande i Baselkommittén leder Ingves arbetet med att utforma det nya globala regelverket för bankerna (Basel III).

 

Det har nu gått mer än sju år sedan finanskrisen började. Det är dags att summera vad som gjorts och blicka framåt mot de utmaningarna som väntar. "Framöver kommer Baselkommittén att lägga alltmer vikt vid att följa och utvärdera tillämpningen av regelverket. Men det finns även mer att göra för att stärka det", säger Ingves. Enligt honom är en av de största utmaningarna framöver att säkerställa en jämförbar och trovärdig tillämpning av regelverket världen över; det är nödvändigt för att reglerna ska ha den avsedda effekten.

 

Enligt Ingves finns specifika omständigheter i Sverige, speciella strukturella sårbarheter, som utgör goda skäl till att ställa högre krav på de svenska storbankerna än minimikraven i Basel III-regelverket. Det hänger samman med att storbankerna är nära sammanlänkade och är beroende av marknadsfinansiering. Och även om storbankerna idag har höga kapitalrelationer har de lite eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna.

 

I länken finns de bilder som Ingves visade under sin presentation på SNS/SIFR:s finanspanel.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 3 ?