Jansson: Det ekonomiska läget och penningpolitiken

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Per Jansson
  • Plats: Statistiska centralbyråns Konjunkturseminarium, Stockholm
Vice riksbankschef Per Jansson medverkar under måndagen i Statistiska centralbyråns Konjunkturseminarium "Konjunkturen och den låga inflationen". Han talar där om hur det är av högsta prioritet att få inflationen att stiga.

I sin presentation visar Jansson att inflationen mot slutet av 2013 och början av 2014 blev lägre än både Riksbanken och andra bedömare väntat sig och att Riksbanken reagerat på utvecklingen genom upprepade sänkningar av både reporäntan och prognosen för reporäntan.

 

"Det är viktigt att alla ska kunna lita på att inflationsmålet uppfyller sin roll som nominellt ankare i pris- och lönebildningen", säger Jansson.

 

På seminariet berör Jansson också de senaste årens penningpolitik mer generellt och menar att många som kommenterat penningpolitiken överdrivit den betydelse som riskerna med hushållens skulder haft för räntesättningen. Penningpolitiken har genomgående varit mycket expansiv, vilket har bidragit till att Sverige klarat krisen mycket bättre än många andra länder.

 

I länken finns de bilder som Per Jansson visar under sin presentation på SCB.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 5 ?