Skingsley: Betalningsmarknaden i förändring

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
  • Plats: KTH, Stockholm
Det är positivt att marknaden för betalningar utvecklas och kan möta nya betalningsbehov. Men utvecklingen skapar samtidigt nya utmaningar. Riksbanken tar en aktiv roll i att hantera dessa utmaningar för att på olika sätt underlätta för olika aktörer. Det säger vice Riksbankschef Cecilia Skingsley idag vid ett seminarium på KTH. Mitt i denna strukturförändring genomför dessutom Riksbanken ett utbyte av alla sedlar och mynt, vilket innebär mer kortsiktiga utmaningar som behöver hanteras.
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sammanfattar sitt tal

Nya betalsätt ökar behovet av samverkan

Skingsley konstaterar inledningsvis att de vanligaste betaltjänsterna såsom kontanter och kortbetalningar är mycket tillgängliga för de flesta. Det visar Riksbankens enkätundersökning kring svenska folkets betalningsvanor. Men allt färre använder kontanter till förmån för kortbetalningar och andra nya betalsätt. Det kan delvis förklaras av att Sverige är ett teknikvänligt land. Exempelvis anger nästan var fjärde hushåll att de har tillgång till någon form av mobil betaltjänst.

 

Men utmaningarna är många. Skingsley nämner bland annat att kapaciteten inte alltid räcker till i det mobila nätet för att hantera tillfälliga toppar. Det finns också en risk att marknaden blir splittrad i och med att flera betalningslösningar etablerar sig samtidigt viket kan leda till att ingen av lösningarna blir allmänt accepterad.

 

Det är många olika parter som är inblandade och som behöver samverka för att lösa problemen på marknaden för betalningar. Idag saknas det en mötesplats för sådana samtal. "Riksbanken, som är en centralt placerad och oberoende aktör, kan bidra genom att skapa ett forum där berörda parter kan identifiera och analysera frågor av gemensamt intresse på marknaden samt vid behov föreslå möjligheter att lösa identifierade problem. Därför skickade Riksbanken i förra veckan ut en inbjudan till ett betalningsråd", berättar Skingsley.

Nya sedlar och mynt introduceras under 2015

Samtidigt kommer en mer kortsiktig utmaning med den omfattande introduktionen av nya sedlar och mynt som startar under 2015, konstaterar Skingsley. Den innebär framför allt logistiska och tekniska utmaningar hos främst handel och banker.

 

"Beträffande kontantutbytet har Riksbanken under en lång tid haft en dialog med de olika marknadsaktörerna. Riksbanken har bland annat en fortlöpande dialog med bankerna om hur utbytet ska hanteras och de har uttalat att de kommer att hjälpa sina kunder i den utsträckning kunderna behöver och att de ska medverka till ett smidigt utbyte." säger Skingsley.

 

Skingsley betonar dessutom att Riksbanken under 2015 kommer att genomföra omfattande informationsinsatser som riktar sig till såväl marknadsaktörerna som allmänheten.

 

"Jag är övertygad om att vi har en bra grund för att lösa kortsiktiga och långsiktiga problem och friktioner på betalningsmarknaden. Vägen framåt är att fortsätta förädla gammal teknik i nya versioner men också att skapa helt nya lösningar. Då finns det goda förutsättningar för att våra betaltjänster kommer fortsätta att vara säkra, ändamålsenliga, tillgängliga och billiga."

 

Läs hela talet: Betalningsmarknaden i förändring (PDF)

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 3 ?