Flodén: To the Zero Bound and Beyond: Swedish experiences

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén
  • Plats: RBS Headquarters Gogarburn, Edinburgh, Scotland
Vice riksbankschef Martin Flodén talade under fredagen på Royal Bank of Scotlands konferens ”To Zero-Bound and Beyond” i Edinburgh. Han diskuterade där de svenska erfarenheterna av negativ reporänta och köp av statsobligationer.

Flodén konstaterade att den negativa räntan fått ett ganska normalt genomslag i ekonomin och att köpen av statsobligationer verkar ha lett till lägre långräntor, framförallt relativt omvärlden. Det visar att den förda penningpolitiken har effekt. Han blickade även framåt. "Penningpolitiken behöver vara expansiv tills vi är övertygade om att inflationen tydligt etablerat sig på en betydligt högre nivå". Flodén nämnde i sammanhanget att Riksbanken har flera okonventionella verktyg att ta till om så skulle behövas, men att valet av verktyg måste vara en avvägning mellan vinster och kostnader.

 

I länken finns de bilder som Martin Flodén visade under sin presentation på Royal Bank of Scotlands konferens.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 2 ?