Ingves: Den penningpolitiska verktygslådan då styrräntan ligger nära sin nedre gräns

  • Datum:
  • Talare: Riksbankschef Stefan Ingves
  • Plats: SNS/SIFR Finanspanel, Stockholm
Vilka kompletterande penningpolitiska åtgärder kan användas i ett läge då styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Denna fråga diskuterar riksbankschef Stefan Ingves när han på fredagsmorgonen deltar i SNS/SIFR:s finanspanel.

"Inflationen i Sverige är i dagsläget låg. För att inflationen ska stiga mot målet har reporäntan sänkts till en mycket låg nivå. Dessutom har Riksbanken inlett köp av statsobligationer" förklarar Ingves. "Men det finns flera sätt att göra penningpolitiken mer expansiv. Vi kan och kommer att göra mer om det behövs", konstaterar han.

 

Även i andra länder har en rad kompletterande åtgärder använts. Vilka man har valt av har bland annat berott på hur väl transmissionsmekanismen fungerat i de berörda länderna. Gemensamt för kompletterande penningpolitiska åtgärder är dock att de sänker det allmänna ränteläget och ökar mängden pengar i samhället och på så sätt påverkar ekonomin.

 

Ingves poängterar att Riksbanken är beredd att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om så skulle behövas för att inflationen ska stiga mot målet. "Vi kan sänka reporäntan ytterligare och skjuta räntehöjningar in i framtiden, köpa mer statsobligationer eller ge lån till företag via bankerna. Vi vill heller inte utesluta valutainterventioner", säger Ingves.

 

I länken finns de bilder som Ingves visar under sin presentation på SNS/SIFR:s finanspanel.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 4 ?