Jansson: Dags att förbättra inflationsmålet?

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Per Jansson
  • Plats: Handelsbanken, Stockholm
”Det är viktigt att vi tänker noga efter innan vi gör mer genomgripande förändringar i de svenska ekonomisk-politiska ramverken. Att riva ett ramverk kan göras på mycket kort tid men att bygga upp det tar lång tid och är oftast förknippat med betydande anpassningskostnader.” Det säger vice riksbankschef Per Jansson när han idag talar på Handelsbanken.
Jansson: Dags att förbättra inflationsmålet?

"Jag är övertygad om att den typ av flexibel inflationsmålspolitik som Riksbanken och de flesta andra centralbanker idag bedriver är det som i grunden kommer att fungera bäst även framöver. Men detta innebär inte att allt nödvändigtvis bör vara exakt som det är idag. Det vi vill ska bestå måste vi också vara beredda att förändra", fortsätter han.

 

I sitt tal lyfter Jansson fram två områden av det svenska penningpolitiska ramverket som han menar att det kan finnas skäl att börja föra en diskussion kring utifrån praktiska erfarenheter.

 

  • Målvariabeln – "Svensk KPI är konstruerad på ett sätt som gör att effekten av en ränteförändring på inflationen på kort sikt går åt "fel håll". Riksbanken har därför regelmässigt låtit andra inflationsindex än KPI vägleda räntebesluten", säger Jansson. Han påpekar att stora ränterörelser gör att KPI-inflationen under långa perioder kan ligga relativt långt från 2 procent. Aktörerna i ekonomin kan då börja ifrågasätta om Riksbanken verkligen försöker stabilisera KPI-inflationen kring målet. Kraftiga och långvariga variationer i KPI kan också leda till att missvisande bilder sprids om det egentliga inflationstrycket i Sverige och till att lönebildningen försvåras. "En möjlighet är därför att låta ett inflationsmått där ränteförändringar inte har så stort direkt genomslag inte bara utgöra styrvariabel utan även målvariabel", menar Jansson.

 

  • Ett intervall kring målet – "Det tidigare toleransintervallet togs bort med motiveringen att det fanns en stor förståelse för att penningpolitiken bedrivs under betydande osäkerhet och att Riksbanken inte kan finjustera ekonomin och inflationen. Men att så är fallet är förmodligen något som man kan behöva påminna om mer eller mindre hela tiden. Därför finns det skäl att fundera på om det svenska penningpolitiska ramverket återigen bör kompletteras med någon form av intervall", säger Jansson.

"Om diskussionen så småningom skulle landa i att det är lämpligt att göra förändringar inom dessa områden så skulle detta inte ha några helt omvälvande konsekvenser för det penningpolitiska ramverket som sådant. Det skulle snarare handla om anpassningar och förbättringar som väl ryms inom ramen för den flexibla inflationsmålspolitiken", framhåller Jansson.

 

Läs hela talet "Dags att förbättra inflationsmålet?" och de bilder som Jansson visar på Handelsbanken via länkarna här intill.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 4 ?