Martin Flodén besöker Västerås

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén
  • Plats: Västerås
”Vi ser att penningpolitiken har effekt då konjunkturen stärks och inflationen är på väg upp. Riksbankens räntesänkningar är en viktig förklaring till att den svenska ekonomin utvecklas väl. Vi kommer att fortsätta att driva en expansiv penningpolitik för att försäkra oss om att inflationen fortsätter att stiga mot målet."

Detta säger vice riksbankschef Martin Flodén då han under onsdagen besöker Västerås. Han talar där om det ekonomiska läget och det senaste räntebeslutet, bland annat vid ett seminarium hos SEB och en föreläsning vid Mälardalens högskola.

 

Flodén poängterar också att inflationsmålet är bra för svensk ekonomi eftersom det vägleder pris- och lönebildningen och på så sätt skapar en stabilitet och förutsägbarhet. Han menar också att förtroendet för penningpolitiken och penningvärdet knappast skapas genom att ändra målet så fort det blir motigt att nå upp till det.

 

När det gäller de risker som byggs upp med det låga ränteläget påpekar Flodén att Riksbanken under flera år efterlyst åtgärder inom andra politikområden. Det handlar om grundläggande reformer på bostadsmarknaden i syfte att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan och om att dämpa uppgången i hushållens skulder med hjälp av så kallade makrotillsynsåtgärder. Flodén påpekar också att det behövs högre inflation för att ränteläget ska stiga varaktigt.

 

I länken finns de bilder som Martin Flodén visar vid sin presentation vid SEB.

 


I samband med de penningpolitiska rapporterna på våren och hösten genomför direktionens ledamöter besök på olika orter i landet där de presenterar de penningpolitiska besluten. Ledamöterna håller då föredrag och träffar näringslivet, kommunrepresentanter, medier och högskolor på den aktuella orten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 2 ?