Skingsley: Bankernas kontantservice behövs

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
  • Plats: Bankmöte 2015, Svenska Bankföreningen, Grand Hôtel, Stockholm
”För att möta den snabba teknikutvecklingen på betalmarknaden är det viktigt med samverkan mellan marknadsaktörerna men också att marknaden tar ett ansvar och inte överger kontanter och pappersgirobetalningar innan det finns realistiska alternativ för alla människor överallt” Det säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon idag deltar i en paneldebatt, anordnad av Bankföreningen, om hur den snabba teknikutvecklingen, ändrat kundbeteende och nya aktörer påverkar utvecklingen på finansmarknaden.

Sverige har en av världens mest effektiva betalningsmarknader – bland det högsta antalet kortbetalningar per capita i världen. Men fortfarande sker en stor mängd transaktioner med kontanter. Närmare 90 procent av svenska folket uppger att de har använt kontanter den senaste månaden. Många människor sparar även i kontanter.


Betalningsmarknaden förändras dock snabbt, bland annat på grund av digitaliseringen, vilket i sig är positivt. Nya tjänster dyker upp och gamla försvinner, till exempel checkarna. "Det är möjligt att kontanterna och giroblanketterna är på väg åt samma håll", säger Skingsley.


Samtidigt finns det specifika grupper i det svenska samhället, geografiska områden och situationer där kontanter (och giroblanketter) fortfarande är det enda alternativet.


"Det är därför viktigt att bankerna tar ansvar för sina kunders behov och fortsätter att tillhandahålla kontantservice så länge deras kunder vill fortsätta att använda kontanter. Men de som efterfrågar kontanttjänster bör också vara beredda att betala för dem", avslutar Skingsley.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 4 ?