Ohlsson: Penningpolitik och lönebildning

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Henry Ohlsson
  • Plats: Medlingsinstitutet
Arbetsfördelningen är tydlig, Riksbanken ansvarar för penningpolitiken och arbetsmarknadens parter bestämmer lönerna, det sa vice riksbankschef Henry Ohlsson när han idag talade på Medlingsinstitutets seminarium ”Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen” i Stockholm.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson

 

Ohlsson beskrev Riksbankens arbete med att säkerställa inflationsmålets roll som ankare för pris- och lönebildningen. "Efter en lång tid med en inflation under målet har inflationen kommit upp och vi har en stark konjunktur i Sverige. Penningpolitiken har bidragit till den utvecklingen" säger Ohlsson. Han underströk dock behovet av en expansiv penningpolitik för att inflationen ska kunna vara nära 2 procent även framöver.


Riksbanken beslutade nyligen att göra KPIF till formell målvariabel för penningpolitiken och att använda ett variationsband för utfallen för KPIF-inflationen. Bandet ska påminna om att inflationen inte kan vara exakt 2 varje enskild månad. Ohlsson understryker dock: "Jag vill att det ska vara glasklart för arbetsmarknadens parter att det är 2 procents inflation som är målet för penningpolitiken. Riksbanken kommer alltid att sikta dit, oavsett om inflationen ligger innanför eller utanför bandet."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 7 ?