Skingsley: Vilken roll spelar penningpolitiken i att nå en inkluderande och hållbar tillväxt

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
  • Plats: International Economic Forum of the Americas, OECD Conference Center, Paris

Vice riksbankschef Cecilia Skinglsey. Foto Petter KarlbergPå torsdagen deltar vice riksbankschef Cecilia Skingsley i en paneldebatt om "The Global Economy: What can we expect". I sin inledning diskuterar hon fördelningseffekterna av de senaste årens expansiva penningpolitik: "What role for monetary policy in achieving inclusive and sustainable growth".

 

Hon konstaterar att vetenskapliga studier tyder på att fördelningseffekterna varit små. Studier gjorda för andra länder än Sverige visar på en tilltagande effekt i spridningen av totala inkomster, till följd av stigande tillgångspriser, men att detta motverkas av att arbetslösheten varit lägre än i ett läge utan expansiv penningpolitik. Dessutom argumenterar hon för att inflationsmålet, mer generellt, är penningpolitikens bästa bidrag till en inkluderande och hållbar tillväxt.

 

Skingsley konstaterar vidare att ny teknologi och globalisering allmänt utgör fördelningspolitiska utmaningar för den ekonomiska politiken i sin helhet. Sociala skyddsnät som underlättar omställning, liksom utbildning och kompetensutveckling, för att höja anställningsbarheten, är därför viktiga. En sådan politik mildrar de kortsiktiga negativa effekterna på arbetsmarknaden och underlättar för långsiktiga positiva effekter då nya arbetstillfällen skapas.

 

Läs hennes inledning på engelska [pdf]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 1 ?