Tal och presentationer

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Ingves: Behöver vi en e-krona?
Datum
2017-12-08
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Swedish House of Finance, Stockholm
Skingsley: Vilken roll spelar penningpolitiken i att nå en inkluderande och hållbar tillväxt
Datum
2017-12-07
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
International Economic Forum of the Americas, OECD Conference Center, Paris
Jansson: Den penningpolitiska idédebatten – lärdomar från utvecklingen i Sverige
Datum
2017-12-06
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Fores, Stockholm
Ohlsson: Penningpolitik och lönebildning
Datum
2017-10-16
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Medlingsinstitutet
Ingves i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2017-09-28
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm
Flodén i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2017-09-28
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm
af Jochnick: Penningpolitik och inflationsmål – vikten av tydlighet och öppenhet
Datum
2017-08-24
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
Ratio, Sveavägen 59, Stockholm
Skingsley: Centralbanken i en innovativ och snabbrörlig värld
Datum
2017-05-31
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
SEB Bankers’ Day, Stockholm
Ingves: Penningpolitiska utmaningar – att väga idag mot imorgon
Datum
2017-05-16
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Nationalekonomiska föreningen, Handelshögskolan, Stockholm
Ohlsson: Penningpolitikens fördelningseffekter
Datum
2017-04-07
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
LO, Stockholm
Flodén: Stora löptidsobalanser på svenska bolånemarknaden – hur vill vi att marknaden ska se ut?
Datum
2017-04-04
Talare
Vice riksbankschef Martin Flodén
Plats
Swedish House of Finance, Stockholm
Ingves i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2017-03-14
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm
Ohlsson i finansutskottet. Utfrågning om penningpolitiken
Datum
2017-03-14
Talare
Vice riksbankschef Henry Ohlsson
Plats
Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm
Ingves: Resolving Cross-Border Banks-Lessons from the Nordic and European Banking Crises
Datum
2017-02-02
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
IMF Africa Training Institute, Mauritius
af Jochnick: Slutförandet av Basel III – början på något nytt
Datum
2017-01-31
Talare
Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick
Plats
SNS Finanspanel, Stockholm
Skingsley: Hur Riksbanken har uppmuntrat utvecklingen på betalmarknaden
Datum
2017-01-17
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
World Economic Forum, Davos i Schweiz
Jansson: Dags att skrota inflationsmålet?
Datum
2016-12-07
Talare
Vice riksbankschef Per Jansson
Plats
Swedbank, Stockholm
Ingves: Finalising Basel III: Coherence, calibration and complexity
Datum
2016-12-02
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
SBIF, Santiago
Ingves: Reflections of a Basel Committee Chairman
Datum
2016-11-30
Talare
Riksbankschef Stefan Ingves
Plats
ICBS, Santiago
Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor?
Datum
2016-11-16
Talare
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley
Plats
FinTech Stockholm 2016