Tal av Barbro Wickman-Parak

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Tillbaka till alla tal

Wickman-Parak: Om självständighet, inflationsmålspolitik och vikten av att inte vara för tvärsäker
Datum
2013-05-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Frukostmöte, SEB, Stockholm
Wickman-Parak: IMF:s roll – nytänkande i finanskrisens spår
Datum
2012-10-05
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Global Utmaning, Stockholm
Wickman-Parak: Konjunkturbedömning kräver is i magen – min syn på omvärlden och Sverige
Datum
2012-05-15
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Luleå stadshus
Wickman-Parak: Penningpolitik och arbetslöshet – en ständigt aktuell debatt
Datum
2012-01-24
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
LO, Stockholm
Wickman-Parak: Att ”översätta” prognoser till räntebeslut – ingen enkel match
Datum
2011-05-24
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Nordea Markets, Stockholm
Wickman-Parak: Väl avvägd penningpolitik har många dimensioner
Datum
2011-01-26
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank, Stockholm
Wickman-Parak: Nytt internationellt regelverk för banker – en välkommen reform
Datum
2010-11-26
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
TCO, Stockholm
Wickman-Parak: Reflektioner kring den senaste tidens penningpolitik
Datum
2010-10-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
SEB, Stockholm
Wickman-Parak: Reporäntebanan – erfarenheter efter tre år
Datum
2010-06-17
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Danske Bank i Stockholm
Wickman-Parak: Konjunkturen och arbetsmarknaden
Datum
2010-04-29
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
SEB, Stockholm
Wickman-Parak: Finansiell stabilitet i fokus
Datum
2009-10-29
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Handelskammaren, Göteborg
Wickman-Parak: Fastighetsmarknaden och den finansiella krisen
Datum
2009-06-17
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Fastighetsägarna, Stockholm
Wickman-Parak: Den finansiella krisen – var står vi idag och vart är vi på väg?
Datum
2009-06-11
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Danske Market’s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark
Wickman-Parak: Vad förmår penningpolitiken?
Datum
2009-03-27
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Karlstad
Wickman-Parak: Inflationsmålspolitiken och den finansiella krisen
Datum
2009-01-09
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
LO
Wickman-Parak: Finanskrisen ur ett centralbanksperspektiv
Datum
2008-11-12
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Bankföreningens årsmöte
Wickman-Parak: Finns en typisk konjunkturcykel?
Datum
2008-10-07
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Nordea
Wickman-Parak: Några reflektioner kring det aktuella läget
Datum
2008-09-19
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Handelsbanken
Wickman-Parak: Riksbankens inflationsmål
Datum
2008-06-09
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Swedbank, Stockholm
Wickman-Parak: Riksbanken och fastighetsmarknaden
Datum
2008-05-14
Talare
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
Plats
Fastighetsdagen 2008 i Stockholm