Tal av Lars Nyberg

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Tillbaka till alla tal

Nyberg: Penningpolitik och finansiella kriser - några reflektioner
Datum
2011-12-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Danske Bank, Stockholm
Nyberg: ESRB – några tankar efter de första nio månaderna
Datum
2011-09-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Norges bank, Oslo
Nyberg: Är det farligt att låna dollar?
Datum
2011-05-17
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Svenska Handelsbanken, Stockholm
Nyberg: Kommer kort att ersätta kontanter?
Datum
2011-05-03
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Cards and Cash Payments Forum i Stockholm
Nyberg: Hur avvecklar man en bank i kris?
Datum
2011-04-01
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Nyberg: Efter krisen – nya tankar i penningpolitiken
Datum
2010-12-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordea, Stockholm
Nyberg: Penningpolitik och huspriser
Datum
2010-05-19
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Fondbolagens förening, Armémuseum, Stockholm
Nyberg: Efter krisen
Datum
2010-02-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Samfunnsøkonomforeningen, Oslo, Norge
Nyberg: Dags att byta kontanterna mot kort?
Datum
2010-01-20
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Nordic Card Markets, Stockholm
Nyberg: I finanskrisens kölvatten
Datum
2009-11-18
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HQ Bank, Stockholm
Nyberg: Mot en ny europeisk tillsynsstruktur
Datum
2009-10-27
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
SIFMA:s årsmöte, New York, USA
Nyberg: Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen
Datum
2009-09-09
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Intervalor och Baltic Property Trust, Stockholm
Nyberg: Krisen, Riksbanken och penningpolitiken
Datum
2008-11-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm, arrangör Svenska Nyhetsbrev
Nyberg: Utmaningar efter den aktuella krisen
Datum
2008-11-06
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Santiago, Chile
Nyberg: Finanskrisen
Datum
2008-10-15
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
HQ Bank
Nyberg: Det är dyrt att betala - använder vi för mycket kontanter?
Datum
2008-05-28
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Finansförbundets kongress i Bålsta
Nyberg: Finanskrisen - utvecklingen de senaste månaderna och några lärdomar (pressmeddelande)
Datum
2008-05-21
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
EU-klubben i Stockholm
Nyberg: Konjunkturen och fastighetsmarknaden (pressmeddelande)
Datum
2008-03-04
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Fastighetsseminarium i Karlstad
Nyberg: Kontanter och betalningar – hur ser framtiden ut?
Datum
2008-02-05
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm
Nyberg: Amerikansk bolånekris och finansiell turbulens (pressmeddelande)
Datum
2008-02-04
Talare
Vice riksbankschef Lars Nyberg
Plats
Stockholm