Tal av Svante Öberg

Tal och presentationer av Riksbankens direktionsledamöter.

Tillbaka till alla tal

Öberg: Penningpolitikens Moment 22 - om osäkerhet i penningpolitiken
Datum
2011-12-06
Talare
Första vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Riksbanken, Stockholm
Öberg BNP-tillväxt och resursutnyttjande
Datum
2011-10-06
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SCB:s produktivitetskonferens i Saltsjöbaden
Öberg: Det ekonomiska läget
Datum
2011-08-25
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Västerbottens Handelskammare, Umeå
Öberg: Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen
Datum
2011-06-16
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Medlingsinstitutet, Stockholm
Öberg: Min syn på Riksbanken och den finansiella stabiliteten
Datum
2011-06-07
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Bankföreningen i Stockholm
Öberg: Min syn på penningpolitiken 2006-2011
Datum
2011-03-18
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Öberg: Potentiell BNP, resursutnyttjande och penningpolitik
Datum
2010-10-07
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Grand Hotel, Saltsjöbaden
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2010-08-20
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Swedbank, Stockholm
Öberg: Offentliga finanser och penningpolitik
Datum
2010-04-26
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
SACO, Stockholm
Öberg: Finanskrisen och lönebildningen
Datum
2010-01-29
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm, arrangör Medlingsinstitutet
Öberg: Penningpolitik, finansiell stabilitet och Riksbankens balansräkning
Datum
2009-12-01
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Lunds universitet, Ekonomihögskolan
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-08-18
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Kulturens hus, Luleå
Öberg: Penningpolitiken och det svårfångade resursutnyttjandet
Datum
2009-05-25
Talare
Förste vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Handelsbanken, Stockholm
Öberg: Det aktuella ekonomiska läget
Datum
2009-03-05
Talare
Riksbankschef Svante Öberg
Plats
Jönköping
Öberg: Sverige och finanskrisen
Datum
2009-01-20
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Carlson Investment Management
Öberg: Lönebildning och penningpolitik
Datum
2008-12-05
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Folkets hus, Stockholm
Öberg: Det ekonomiska läget
Datum
2008-08-21
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Malmö
Öberg: Penningpolitiken och läget i den svenska ekonomin (pressmeddelande)
Datum
2008-05-08
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
TCO
Öberg: Penningpolitik och produktivitet
Datum
2008-01-29
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholm
Öberg: Riksbankens prognosförmåga
Datum
2007-11-26
Talare
Vice riksbankschef Svante Öberg
Plats
Stockholms Universitet