Yttranden

I olika sammanhang ges Riksbanken och riksbanksfullmäktige möjlighet att yttra sig över olika förslag som berör Riksbankens verksamhetsområde. Det gäller bland annat konsultationer från EU och andra internationella organ samt remisser av svenska utredningar och andra lagförslag.

 

Riksbanksfullmäktiges och Riksbankens yttranden över konsultationer och remisser återfinns i menyn.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 1 ?