Webbservices

Webbservices är ett sätt att automatisera uttag av data från Riksbanken. Vi har ett antal webbservices som du kan anropa för att söka bland annat: räntor och valutakurser, crosskurser, serie namn, olika aggregat per period (månad, kvartal, år...). För varje period kan man även beräkna minimalt värde, maximalt värde, genomsnitt och ultimo (sista bankdagen i månaden).

 

Följande webbservices finns:

 • getAllCrossNames
 • getAnnualAverageExchangeRates
 • getCrossRates
 • getCalendarDays
 • getInterestAndExchangeNames
 • getInterestAndExchangeGroupNames
 • getInterestAndExchangeRates
 • getLatestInterestAndExchangeRates
 • getMonthlyAverageExchangeRates

WSDL-fil kan nås via adressen: https://swea.riksbank.se/sweaWS/wsdl/sweaWS_ssl.wsdl

 

För fullständig dokumentation över vilka webbservices Riksbanken tillhandahåller, se länk:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/index.htm

 

Om man endast vill hämta serier för en period gör följande:

 1. Hitta de serier du vill ha observationer för i listan Serier för webbservices, notera dess groupid och seriesid.

 2. Anropa webbservicen med valda groupid och seriesid samt övriga parametrarm, se länk
  https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/call/getInterestAndExchangeRates.htm

 

 


Friskrivning

 • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

 

 • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 1 ?