Riksbanken

Bild på Riksbankshuset

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Mer om Riksbankens roll

Kapitalförvaltning

Bild på guldtacka

Riksbanken förvaltar tillgångar som ska kunna användas för att genomföra penningpolitiken, köpa eller sälja valuta på valutamarknaden och för att kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker om det skulle behövas.

Riksbankens kapitalförvaltning

Presskonferens: Förnyat mandat för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick

2017-09-29  Presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein, vice ordförande Michael Lundholm, med anledning av beslutet att förlänga Stefan Ingves och Kerstin af Jochnicks mandat som riksbankschef respektive förste vice riksbankschef.

Öppet forum: Hur självständig kan en centralbank vara?

2017-09-21  Den 21 september bjöd Riksbanken in till ett samtal om hur självständig en centralbank kan vara i dagens ekonomisk-politiska klimat för att hantera sin nuvarande och framtida roll.