Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012

Den 23 maj 2014 publicerades en ny bok med statistik över det svenska monetära och finansiella systemets framväxt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012.

Boken är den andra i en serie av två böcker om finansiell historia och fokuserar på fastighetspriser, bruttonationalprodukt, aktiekurser, penningmängd, statsskuld och Riksbankens räkenskaper.

 

Sverige är ett litet land, men ger ett intressant historiskt exempel på ett område i Europas periferi med statistiska uppgifter av hög kvalitet. Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank. Att presentera dess balansräkningar och centrala monetära och finansiella variabler är därför i sig en unik redogörelse för den monetära historien. Pris- och makroekonomisk stabilitet är en ständigt återkommande fråga. Vad vi kan lära av historien är att tidpunkten för kriser och stora förändringar i det ekonomiska systemet tenderar att vara mycket svåra att förutsäga.

 

Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekerlids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats. Den första boken publicerades 2010 och presenterar data över växelkurser, priser och löner, för vissa serier ända tillbaka till 1200-talet.

 

Contents and list of tables [Länk]


 1. Introduction to Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012 [Länk]
  Rodney Edvinsson, Tor Jacobson and Daniel Waldenström

 2. A price index for residentioal property in Göteborg, 1875–2011 [Kapitel] [Data]
  Johan Söderberg, Sölvi Blöndal, and Rodney Edvinsson

 3. A price index for residentioal property in Stockholm, 1875–2011 [Kapitel] [Data]
  Johan Söderberg, Sölvi Blöndal, and Rodney Edvinsson

 4. The Gross Domestic Product of Sweden within present borders, 1620–2012 [Kapitel] [Data]
  Rodney Edvinsson

 5. Fiscal statistics for Sweden, 1670–2011 [Kapitel] [Data]
  Klas Fregert and Roger Gustafsson

 6. Swedish stock and bond returns, 1856–2012 [Kapitel] [Data]
  Daniel Waldenström

 7. Swedish money supply, 1620–2012 [Kapitel] [Data]
  Rodney Edvinsson and Anders Ögren

 8. The Riksbank balance sheet, 1668–2011 [Kapitel] [Data]
  Klas Fregert

Presentation of the authors [Länk]

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 2 ?