Dagslöner för hantlangare i Stockholm 1501–1850

Av Johan Söderberg 

 

Den serie över dagslöner för hantlangare i Stockholm som presenteras nedan baseras på Stockholms stads byggnadsräkenskaper, kompletterat med vissa institutioners och församlingars arkiv (Söderberg 1987; Jansson, Palm & Söderberg 1991; Söderberg, Jonsson & Persson 1991).

 

Den viktigaste källan när det gäller löneuppgifter är Stockholms stadsräkenskaper. I detta material finns detaljerade beskrivningar av de byggnadsarbeten som stadsräkenskaper tog initiativ till och uppgifter om löner för olika byggnadsarbetare. Information om löner finns även i församlingsräkenskaper (till exempel Storkyrkoförsamlingens och Tyska kyrkans räkenskaper).


Löner betalades ut i kontanter och det förekom inga väsentliga tillkommande naturaförmåner (även om staden ibland bekostade de handskar som arbetarna använde och gav dem lite öl). Lönerna avser sommarlöner för manliga arbetar
 

Förteckning över variabler och deras definitioner

Namn
Förklaring
Dagslöner för hantlangare, nominella tal Dagslöner för hantlangare i Stockholm i öre (1501–1623), daler kopparmynt (1624–1775), skilling specie (1776–1803) och skilling banko (1804–1850)
Dagslöner för hantlangare, i silver Dagslöner för hantlangare i Stockholm uttryckt i gram silver
Reallöner för hantlangare Reallöner för hantlangare i Stockholm, beräknat genom att nominella dagslöner deflaterats med ett levnadskostnadsindex

 

 

Referenser

Jansson, Arne, Lennart Andersson Palm & Johan Söderberg, Dagligt bröd i onda tider: priser och löner i Stockholm och Västsverige 1500-1700, Göteborg 1991

 

Söderberg, Johan, ”Hade Heckscher rätt? Priser och reallöner i 1500-talets Stockholm”, Historisk tidskrift 107 (1987), 351-356

 

Söderberg, Johan, Ulf Jonsson & Christer Persson, A Stagnating Metropolis: The Economy and Demography of Stockholm, 1750-1850, Cambridge: Cambridge University Press 1991

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 4 ?