Konferenser

Riksbanken arrangerar konferenser och workshops där internationella forskare presenterar sin forskning och diskuterar aktuella forskningsområden.

Konferenserna har centralbanksrelevanta teman som till exempel centralbanksledarskap, konjunkturcykelsmodeller, produktivitet och statistiska analysmetoder.

 

Konferenssidorna visas endast på engelska.

 

Vid eventuella frågor kontakta Lena Löfgren
E-post: lena.lofgren@riksbank.se

Kommande seminarier

17/10/2017, 13:00

Julian Franks, London Business School

Do Market Prices Improve the Accuracy of Court Valuations in Chapter 11?

Visa seminarier