Konferenser

Riksbanken arrangerar konferenser och workshops där internationella forskare presenterar sin forskning och diskuterar aktuella forskningsområden.

Konferenserna har centralbanksrelevanta teman som till exempel centralbanksledarskap, konjunkturcykelsmodeller, produktivitet och statistiska analysmetoder.

 

Konferenssidorna visas endast på engelska.

 

Vid eventuella frågor kontakta Lena Löfgren
E-post: lena.lofgren@riksbank.se

Kommande seminarier

13/12/2017, 13:00

Farzad Saidi, SHoF,

Shock Propagation and Banking Structure

Visa seminarier