Konferenser

Riksbanken arrangerar konferenser och workshops där internationella forskare presenterar sin forskning och diskuterar aktuella forskningsområden.

Konferenserna har centralbanksrelevanta teman som till exempel centralbanksledarskap, konjunkturcykelsmodeller, produktivitet och statistiska analysmetoder.

 

Konferenssidorna visas endast på engelska.

 

Vid eventuella frågor kontakta Lena Löfgren
E-post: lena.lofgren@riksbank.se

Datum Rubrik
The Future of Forward Guidance

Kommande seminarier

2017-08-28, 13:00

Virgiliu Midrigan, New York University 

TBA

Visa seminarier