Den Karolinska tiden

Ständernas Bank. Foto: Gabriel Hildebrand/Kungliga myntkabinettetÅr 1668 beslutade riksdagen bestående av adeln, prästerna och borgerskapet att återupprätta Stockholms Banco under namnet Riksens Ständers Bank.

Under den karolinska tiden hade Kungarna Karl XI och Karl XII stort inflytande på banken. Den blir bland annat tvungen att finansierar det stora nordiska kriget. De finansiella påfrestningarna som det innebar ledde till att inga pengar kunde betalas ut. 

Tidsaxel

1668                    Riksdagen beslutar grunda Riksens Ständers Bank.
Adeln, prästerna och borgarna stiftare, bönderna ställer sig vid sidan av.

1672 Karl XI myndig.

1675 - 1679               Skånska kriget.
Kronan lånar i banken.

1680   Karl XI:s stora reduktion.
Banken flyttar in i Bancohuset vid Järntorget.

1689 Enväldets makt över banken slås fast.

1680 –1690-talet Kungl. Maj:ts Ständers Bank.
Kassasedlar och approberade assignationer.

1697 Karl XI dör.
Karl XII kung.

1700 Stora nordiska kriget bryter ut.
Kronan lånar stora belopp.

1701 Banken beslutar införa transportsedlar, de moderna sedlarnas ursprung.

1709 Nederlaget vid Poltava.

1711 Johan Thegner bankofullmäktig för adeln. Han blir fullmäktiges ordförande och bankens ledande man under tre decennier.

1718 Karl XII skjuts vid Fredrikshald.
Ulrika Eleonora drottning.
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 6 ?