Från kris till norm

Världsekonomin omvandlades. Kapitalflödena över ländernas gränser ökade kraftigt och tidigare reglerade ekonomier deltog i det ekonomiska internationella utbytet. Den nationalekonomiska forskningen omprövade synen på den penningpolitik som hade förts efter efterkrigstiden.

Bundesbank i Tyskland prioriterade inflationsbekämpningen framför sysselsättningen, USA och Storbritannien började att avreglera de finansiella marknaderna.

Omprövningarna i Sverige kom senare än i många andra länder – avregleringen började i mitten av 1980-talet och nedväxlingen av inflationen i början av 1990-talet.

Den kreditexpansion som följde efter avregleringen ledde till en finanskris i början av 1990-talet. Riksbanken gav upp den fasta växelkursen i november 1992 och inflationsmålet på två procent blev rättesnöre för penningpolitiken.

Den nya riksbankslagen 1999 gav Riksbanken en mer självständig ställning än tidigare. Kronan förblev en egen valuta i och med folkomröstningen om euron 2003. Under senare år har Riksbankens uppdrag att trygga betalningsväsendets stabilitet hamnat allt mer i fokus.

Tidsaxel

1970-talet              BrettonWoodssystemet faller samman.

1970–1980 -talet Flera centralbanker börjar driva en
stram penningpolitik för att knäcka inflationen.
Dollarräntorna stiger kraftigt 1980–1981.

1982                       Kronan devalveras med 16 procent.
Bengt Dennis riksbankschef.

1985 Gunnar Sträng avgår som ordförande i riksbanksfullmäktige.
Ränteregleringen avskaffas.

1986–1990 Valutaregleringen avvecklas.

1992 Maastrichtfördraget.
EES-avtalet träder i kraft.
Internationell valutaoro.
Bankkris i Sverige.
Riksbanken släpper kronkursen.

1993 Inflationsmålet fastställs.

1994 Urban Bäckström riksbankschef.

1999 Ny riksbankslag ökar riksbankens självständighet.
Eva Srejber och Kerstin Hessius de första kvinnorna i riksbankens ledning.

2002 Gemensamma sedlar och mynt i euroländerna.

2003 Lars Heikensten riksbankschef.
Folkomröstning i Sverige: nej till euron.

2005 Stefan Ingves riksbankschef.
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 6 ?