Från världskrig till världskrig

Under första världskriget utbröt en stark inflation, som avlöstes av en kraftig deflation i början av 1920-talet. Riksbanken hade stora svårigheter att hantera växlingarna i ekonomin. Ekonomin återhämtade sig men hamnade åter i svårigheter till följd av kraschen på Wall Street.  Guldmyntfoten kollapsade1931. Ivar Kreuger begick självmord 1932. Protektionism och ekonomisk depression följde. Protektionismen innebar att man på olika sätt skyddade varor och tjänster som producerades i Sverige från konkurrens från andra länder.


Den krispolitik som fördes på 1930-talet banade vägen för en starkare samordning mellan finans- och penningpolitiken vilket i sin tur bidrog till en lugnare och mer sammanhållen hantering av andra världskrigets ekonomiska påfrestningar.

Tidsaxel

1914–1918 Första världskriget.

1915–1919 Kraftig krigsinflation.

1920–1922 Skarp deflation.

1922–1923 Bankkris.

1924                Guldmyntfoten återinförs.

1929 Ivar Rooth riksbankschef.
Börskrasch på Wall Street.

1931 Internationell finanskris.
Storbritannien lämnar guldmyntfoten.
Sverige och många andra länder följer efter.
Prisstabilitet norm för penningpolitiken.

1931–1932 Statsminister C.G. Ekman förmår riksbanken att delta i två lån till Kreugerkoncernen.

1932 Ivar Kreuger begår självmord.
Riksdagen antar penningpolitiskt program med prisstabilitet som mål.

1933 Kronan knyts till pundet vid kursen19,40 (pundspikningen).

1939 Kronan lämnar pundknytningen och anknyts till dollarn vid kursen 4,20.

1939–1945 Andra världskriget.

1941 Statssekreteraren i finansdepartementet Dag Hammarskjöld ordförande i riksbanksfullmäktige
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 6 ?