Myntrealisationerna

Spekulationen och inflationen innebar att skyddet av penningvärdet kom att stå högt på dagordningen från frihetstidens sista år till långt in på Karl XIV Johans regering.

Nyckelordet i debatten blev myntrealisation. Att realisera betyder att förverkliga, i detta fall att lösa in sedlarnas värde mot en myntmetall. I och med att inlösenrätten hade avskaffats 1745 var sedlarna inte längre förankrade i något fast metallvärde. Att återställa inlösningen betraktades länge som ett självklart mål för penningpolitiken.

Flera försök gjordes att uppnå målet, men först 1834 etablerades en stabil silvermyntfot.

Tidsaxel

1767–1769  Deflationskris.

1769                  Adolf Fredrik vägrar delta i regeringsarbetet, riksdag i förtid.
Största delen av fullmäktige utbytt, realisationsplanen förklarad vilande.

1771 Adolf Fredrik dör.
Gustav III kung.

1772 Gustav III:s statskupp avskaffar frihetstidens ständervälde.
Generalassistanskontoret (pantbank) inrättas.

1773 Diskontkompaniet (affärsbank) inrättas.

1777 Liljencrants myntrealisation.
Silvermyntfot.

1788–1790 Krig med Ryssland.
Gustav III finansierar kriget med riksgäldssedlar och fahnehielmare.

1791 Riksgäldssedlarna oinlösliga, faller i kurs mot riksbankssedlarna.

1792 Gustav III skjuts, hertig Karl förmyndare för Gustav IV Adolf.

1803 Myntrealisation, riksgäldssedlarna börjar lösas in.
Silvermyntfot.

1808–1809 Krig med Ryssland.
Riksgäldssedlarna finansierar kriget.
Inlösenrätten stryps.

1809 Gustav IV Adolf avsätts.
Karl XIII kung.
1809 års regeringsform antas.

1810 Jean Baptiste Bernadotte svensk tronföljare som Karl Johan.

1812–1815 Karl Johan avvecklar statens utlandsskuld.

1817 De privata diskonterna går omkull eller börjar avvecklas.
Riksdiskontverket – knutet till riksbanken – ersätter.

1818 Karl XIV Johan kung.

1834 Myntrealisation.
Silvermyntfot underlättar 1800-talets samspel med den internationella ekonomin.
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 2 ?