På väg mot centralbanken

Sedelkonto. Foto: Gabriel Hildebrand/Kungliga MyntkabinettetUnder 1800-talet ökade näringslivets efterfråga på krediter. Sverige fick under den här tiden ett väl utvecklat bankväsende med ett 30-tal privata banker.

Skånes Enskilda Bank och Stockholms Enskilda Bank är två banker som grundades. År 1867 bytte 

Riksens Ständers Bank namn till Sveriges riksbank. Sveriges riksbank blev en modern centralbank med sedelmonopol i och med 1897 års riksbankslag. Kungliga Maj:t fick rätten att tillsätta ordförande i bankfullmäktige men Sveriges riksbank lydde fortfarande under riksdagen.

Tidsaxel

1820-talet De första sparbankerna grundas.

1824                    Kungörelse om enskilda banker.

1831 Skånes Enskilda Bank.

1830-talet Hypoteksföreningarna grundas.

1834 Myntrealisation. Silvermyntfot.

1844 Oscar I kung.

1855 Myntreform, övergång till decimalsystemet.
1 riksdaler riksmynt (rmt) = 100 öre.

1856 A. O.Wallenberg grundar Stockholms Enskilda Bank.

1857 Handelskris efter Krimkrigets högkonjunktur.

1859 Karl XV kung.

1861 Allmänna Hypoteksbanken grundas.

1863 Skandinaviska Kredit AB bildas.
A.W. Björck den förste riksbankschefen (deputerad för den inre förvaltningen).

1864 Bank of England börjar använda diskontot för att styra penningpolitiken.
I Sverige avskaffas maximiräntan för flera slags lån.

1866 Ståndsriksdagen avskaffas.

1867 Riksens Ständers Bank blir Sveriges Riksbank.

1868 A.W. Dufwa riksbankschef.

1871 Stockholms Handelsbank.

1872 Oscar II kung.

1873 Guldmyntfot. Skandinaviska myntunionen med Danmark.
1 krona = 100 öre.

1875 Norge ansluter sig till skandinaviska myntunionen.

1878–1879 Internationell finanskris.

1883 Johan Wolter Arnberg riksbankschef.

1890 Baringkrisen.
Riksbanken använder för första gången diskontot.

1897 Den nya banklagen innebär att riksbanken blir centralbank och får sedelmonopol efter en övergångstid.

1901 Karl Langenskiöld riksbankschef.

1906 Riksbanken flyttar in i det nya huset på Helgeandsholmen.

1907 Gustaf V kung.

1907–1908 Finanskris.

1912 Victor Moll riksbankschef.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 5 ?