Stockholms Banco

Stockholm Banco. Foto: Gabriel Hildebrand/Kungliga MyntkabinettetDen 30 november 1656 stod Karl X Gustav mitt uppe i sitt polska krig. Från härlägret i det ostpreussiska Marienburg (numera Malbork i Polen) nära östersjökusten utfärdade han rättigheter för en växel- och  lånebank.
Banken fick namnet Stockholms Banco och blev därmed Sveriges första bank. Stockholms Banco grundades som ett privat kompani med stark statlig reglering och ägdes av Johan Palmstruch. Banken gav ut sedlar, men när allmänheten miste förtroendet för sedlarna avvecklades banken 1664.

Tidsaxel 

1624     Kopparmyntfot införs i Sverige.

1644 De första plåtmynten av koppar präglas.

1654 Drottning Kristina abdikerar.
Karl X Gustav kung. Axel Oxenstierna dör.

1656 Karl X Gustav beviljar Johan Palmstruch privilegier för en växel och en lånebank, som tillsammans blir Stockholms Banco.

1660 Karl X Gustav dör.
Förmyndarregering för Karl XI.
Plåtmyntens värde försämras.
Rusning mot banken.

1661 Stockholms Banco börjar ge ut kreditivsedlar.

1664 Stockholms Banco börjar avvecklas.

1668

Svea hovrätt dömer Palmstruch för vanvård av banken.

 

 

 

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 1 ?