Riksbankens sedelhistoria – Tumba Bruksmuseum

Bild på oxhusetI juni 2005 invigdes Tumba Bruksmuseum i tre nyrenoverade hus på bruksområdet i Tumba. Riksbanken har drivit sedelpappersbruk i Tumba sedan 1755. Sedan början av 1970-talet finns också sedeltryckeriet i Tumba. Det var som en del av Riksbankens högtidlighållande av Brukets 250-årsjubileum som Bruksmuseet invigdes. I Tumba Bruksmuseum visas Riksbankens sedelhistoria och Tumba Bruks historia. Brukets inplacering i Botkyrkabygden är också något som gestaltas. Tillverkning av handgjort papper med vattenmärken visas i ett av husen.


Museet är inplacerat i det vackra bruksområdet, där personalbostäder och pappersbruket med tryckeriet fortfarande är delar av en levande bruksmiljö. Tumba Bruk drivs sedan 2001 av Crane&Co, ett amerikanskt företag som bland annat tillverkat papperet till de amerikanska dollarsedlarna sedan slutet av 1800-talet. 

 

Tumba Bruksmuseum har, förutom en heltäckande sedelutställning, konferenslokaler som är möjliga att hyra samt en matservering: Kafé Bruksbaren. I museet går det att arrangera konferenser med upp till 50 deltagare. 


Riksbanken grundades 1668. En viktig del av Riksbankens historia är utgivningen och produktionen av sedlar. Riksbankens tillkomst var ett resultat av det första försöket i Sverige att ge ut sedlar. Detta försök, som också är den första reguljära utgivningen av sedlar i världshistorien, gjordes under åren dessförinnan av Stockholm Banco, även kallat den Palmstruchska banken. Stockholm Banco tvingades dock i konkurs eftersom banken ställt ut för många sedlar i förhållande till dess reserver. Staten tvingades gripa in för att lösa denna Sveriges första bankkris.


En av riksdagens första åtgärder efter det att Riksbanken grundats var att besluta att förbjuda utgivning av sedlar i fortsättningen. Någon upprepning av problemen med sedelutgivningen ville man inte veta av. Det visade sig dock att sedelutgivning var något som det fanns efterfrågan på i samhället. Från början av 1700-talet kom därför sedlar, först så kallade  transportsedlar, att åter ges ut av Riksbanken. Denna sedelutgivning har sedan fortsatt under de gångna 300 åren. Från 1904 har Riksbanken ensamrätt till sedelutgivning i Sverige.

Minnessedel

Riksbanken har givit ut en minnessedel för att högtidlighålla Tumba Bruks 250-årsjubileum.

Mer information

Mer information om Tumba Bruksmuseum finns på museets webbplats, se länk nedan.


Tumba Bruksmuseum är en del av Kungliga Myntkabinettet – Sveriges Ekonomiska Museum. Riksbanken samarbetar nära med Myntkabinettet och har finansierat Tumba Bruksmuseum. Mer information om Myntkabinettet finns på deras webbplats, se länk nedan.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 8 ?