1590-1668

Bild på gammalt mynt

1590–1592

800-procentig inflation! Under slutet av Johan III:s regering försämrades det svenska myntets värde både snabbt och kraftigt. Penningvärdet föll katastrofalt genom att man tillsatte stora mängder koppar till silvret för att på så sätt få ut mera pengar av samma mängd ädelmetall. Självfallet ville alla ha mer betalt i det usla myntet. Därav den extrema inflationen.

 

 

 

  

Bild på värdemynt1624 De första mynten i koppar präglas. De var värdemynt, vilket innebar att mynten skulle ha ett värde som motsvarades av värdet på den koppar som mynten bestod av. Vi fick alltså kopparmyntfot. Stora ansträngningar gjordes denna tid för att skapa ett svenskt kopparmonopol. När priserna på koppar började sjunka försökte man hålla uppe kopparpriserna genom att minska exporten och istället sälja kopparen på hemmamarknaden. Adelsmännen uppmuntrades att lägga koppartak på sina slott och Gustav II Adolf tog beslutet att börja tillverka kopparmynt.

 

I dag har vi bara kreditmynt, varken sedlar eller mynt har något substansvärde som motsvarar det belopp de utges för att motsvara.

 

Bild på kopparamynt1644 Myntverket i Avesta börjar ge ut plåtmynt. De var stora, ohanterliga kopparplåtar. Det största vägde 19,7 kg (!) och var värt tio daler silvermynt. Det lär ha räckt till en ko på den tiden. Kopparen var mycket billigare än guldet och silvret, så för att komma upp i samma belopp var man tvungen att göra dessa mynt så stora.

 

Bild på kreditivsedeln1661 Johan Palmstruch, grundaren till Sveriges första bank, Stockholms banco, förverkligar sin idé om att "underlätta penninghanteringen" genom att börja ge ut de första riktiga banksedlarna, "kreditivsedlar". Sedlarna var räntefria skuldförbindelser på bestämda belopp som skulle motsvara insatta pengar i banken och stränga regler infördes för hur de fick användas. Sedlarna blev en succé, men det hela slutade med en bankkrasch sedan Palmstruch gett ut för många sedlar i form av osäkra lån. Palmstruch avsattes och dömdes till döden, men benådades.

 

Bild på gammal sedel1668 Riksens Ständers Bank, senare Sveriges riksbank, bildas och tar över landets bankverksamhet. Banken hade från början 20 anställda, alla män. Sveriges Rikes Ständers Bank var världens första centralbank. Avdelningskontor öppnades i slutet av 1600-talet i Göteborg, Falun och Örebro.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 7 ?