1800-talet

Bild på assignation1817 Stor bankkrasch. Diskonten i Malmö går omkull i krisen efter Napoleonkrigen och drar med sig de två andra diskonterna som fanns i Göteborg. Diskonterna, våra äldsta privatägda affärsbanker, arbetade efter privilegier (oktrojer) och reglementen utfärdade av regeringen. De gav ut ett slags sedlar, så kallade assignationer, med pengar på ett konto i Sveriges Rikes Ständers Bank som säkerhet. De fallerade diskonterna i Göteborg och Malmö hade drivit en expansiv lånerörelse. Deras soliditet var låg och deras likvikitet mycket svag.

 

 

 

Bild på privatbank1831 Privatbanker börjar grundas. Skånska privatbanken i Ystad inrättas och får på vissa villkor ge ut sedlar. Trettio andra banker följde den skånska bankens exempel. Privatbanksedlarna förfalskades ofta, men bankerna löste även in förfalskningar för att allmänheten skulle behålla förtroendet för systemet. Sedlarna innebar i praktiken att banken fick räntefria lån. Banktjänstemän åkte därför omkring på landsbygden för att sprida sedlarna så mycket som möjligt.


1835 Sverige får sina första sedlar av modernt utseende: liggande format, klichétryckta på färgat papper och smyckade med figurer och ornament. Varje sedel har de tre olika riksdalerbeloppen angivna, vilket skiljer dem från dagens sedlar.


1846 Under Oskar I:s regering tas ett första stort steg mot näringsfrihet. Skråtvånget avskaffades och landsköpsförbudet mjukades upp. Det blev praktiskt taget fritt att idka hantverk och öppna handelsbod på landet, handelsboden måste dock ligga minst tre mil från närmaste stad.

 
Bild på gammal sedel1855 Myntenheten får nytt namn och mynträkningen ändras till decimalsystem. Riksdaler riksgälds à 32 skilling banco ersätts av riksdaler riksmynt, som indelades i 100 öre.

 

 

 

 

 

 

Bild på gammal sedel1866 Efter representationsreformen ersätts "Riksens Ständers Bank" med det nya namnet "Sveriges riksbank".

 

 

 

 

Bild på gammal krona1873 Sverige inför guldmyntfot, och den nya myntenheten får namnet krona, ett ord som kom från Frankrike via Danmark. 1 krona = 100 öre. 1 krona = 0,403225 g guld. Från slutet av 1800-talet var guldmyntfoten det valutasystem som dominerade och som även Sverige deltog i från 1873. Guldmyntfoten innebar att en viss mängd guld hade ett fast pris i den egna valutan. På så sätt hade kronan en fast växelkurs gentemot andra valutor som ingick i samarbetet.

 

  

Bild på sedel Gustav Vasa1890 Den första "sedelkungen", Gustav Vasa, uppträder på den mycket långlivade sedelserie som ges ut.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 7 ?