Arbetsordning och instruktion

Arbetsordning

Fullmäktige beslutar om en arbetsordning i Riksbanken. Den anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor.

 

Denna version av arbetsordningen trädde i kraft den 1 mars 2014.

Instruktion för Sveriges riksbank

Direktionen beslutar i Instruktionen för Sveriges riksbank med bilaga om organisationen mer i detalj.

 

Denna version av instruktionen trädde i kraft den 1 oktober 2016.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 4 ?