Filmer om Riksbanken

Vad gör Riksbanken? Vad händer när räntan ändras? Vad är inflation? Det är några av de frågor som besvaras i fem filmer om Riksbanken. De riktar sig till dem som vill veta hur Riksbanken arbetar för att Sverige ska ha stabil inflation och finansiell stabilitet.

 

Filmerna kan även användas i undervisningssyfte och som stöd finns en studiehandledning (pdf). Handledningen ska ge gymnasielärare ett enkelt och användbart verktyg för att utveckla elevernas kunskap om Riksbanken, samhällsekonomi och hur ekonomin påverkar olika aktörer i samhället.

Till varje film om Riksbanken finns ett arbetsblad med faktafrågor och diskussionsfrågor.

Film om riksbankshuset

Intresset för riksbankshuset är stort, både i Sverige och internationellt. Därför har Riksbanken producerat en film om husets arkitektur och historia.

Vad gör Riksbanken?

Om Riksbankens verksamhet och roll i den svenska ekonomin.

Vad är pengar?

Vad är egentligen pengar? Och hur skapas pengar?

Vad är penningpolitik?

Förklarar penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan.

Vad är finansiell stabilitet?

Förklarar finansiell stabilitet, varför det är viktigt och vilken Riksbankens roll är inom finansiell stabilitet.

Hur fungerar styrräntan?

Hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Vad är inflation?

Förklarar inflation och varför det är bra med låg och stabil inflation.