Riksbanken 350 år

År 1668 beslutar riksdagen att grunda Riksens Ständers Bank, som 1867 får namnet Sveriges riksbank. Riksbanken är därmed världens äldsta centralbank. Under 2018 fyller Riksbanken 350 år.

Sedelräkning Riksbanken 350 år

Så firar vi 350 år

Riksbanken är idag en modern centralbank med en verksamhet som ständigt utvecklas. I grunden är dock uppdraget detsamma som det alltid varit – att skapa förutsättningar för god ekonomisk utveckling, ekonomisk stabilitet och tillväxt i Sverige.


Under 2018 uppmärksammar vi den viktiga roll som banken har haft genom 350 år. Det gör vi med aktiviteter riktade till en bredare publik, i syfte att sprida kunskap om Riksbankens roll i svensk ekonomi och om de viktiga framtidsfrågorna inom Riksbankens område. Vi tar tillfället i akt att berätta vår historia och knyter ihop den med nutid och framtid.


Under jubileumsåret kommer vi att ordna aktiviteter både för särskilt inbjudna och för allmänheten, i Stockholm och runt om i landet. Några exempel:

  • En jubileumskonferens arrangeras i samarbete med riksdagen. Värdar är riksdagens talman, riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen. Konferensen avslutas med en jubileumsmiddag.
  • Riksbanken anordnar evenemang för allmänheten på sex av de orter i landet där Riksbanken har haft lokalkontor.
  • Riksbanken kommer under hösten 2018 att hålla ett öppet hus i huvudkontoret på Brunkebergstorg.
  • En jubileumsbok ges ut, "Sveriges Riksbank 350 years: a central bank in a world of central banks".

Hur det började

År 1661 började Johan Palmstruchs bank Stockholms Banco ge ut de första sedlarna. Sedlarna blev en succé, men Palmstruch gav ut för många sedlar utan att kunna garantera värdet. Hans bank fick upphöra och han dömdes till döden, men benådades. Bankverksamheten i landet togs över av Riksens Ständers Bank (Riksbanken) som bildades 1668. Världens första centralbank var född.


Informationen på webbplatsen om 350-årsjubileet kommer successivt att fyllas på.

 

Läs mer om Riksbankens historia

Kontakt

350-årsjubileets sekretariat
riksbank350@riksbank.se
Telefon: 08-787 00 00 (vx)


Åsa Söder Nilsson, projektledare 350-årsjubileet
asa.soder.nilsson@riksbank.se


Tommy Persson, projektledare kommunikation 350-årsjubileet
tommy.persson@riksbank.se


Ann-Leena Mikiver, kommunikationschef
ann-leena.mikiver@riksbank.se


Presstjänst
Telefon: 08-787 02 00

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 3 ?