Så här styrs Riksbanken

Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. En av ledamöterna är riksbankschef och ordförande i direktionen. I normala fall kan direktionen fatta beslut när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden har utslagsröst. 

 

Bild på Riksbankens direktion. Foto: Petter Karlberg

 

Direktionen utses av riksbanksfullmäktige som består av elva ledamöter. Fullmäktige utses i sin tur av riksdagen. Förutom att utse direktionen ska fullmäktige övervaka att ledamöterna arbetar för att nå Riksbankens mål.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 4 ?