Publikationer

Bild på broschyren Riksbankens roll i samhällsekonomin

Riksbankens roll i samhällsekonomin

- ger en introduktion till svensk ekonomi och penningpolitik.  Broschyren är tänkt att ge lättillgänglig men ganska omfattande information om hur vi arbetar och varför vi gör på det sätt vi gör.

 

Den består av en inledande del som beskriver varför centralbanker behövs, vilka uppgifter Riksbanken har och hur den styrs. Därefter följer en del som beskriver hur Riksbanken arbetar för att se till att inflationen förblir låg och stabil. I den avslutande delen beskrivs hur Riksbanken arbetar för att åstadkomma effektiva och säkra betalningar i ekonomin.


 

Bild på publikationen Vad gör riksbanken?

Vad gör riksbanken?

En lättläst publikation om Riksbankens två huvuduppgifter. Här förklaras på ett enkelt sätt hur Riksbanken arbetar med att upprätthålla ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Datum Rubrik
Riksbankens roll i samhällsekonomin 1 MB
Vad gör Riksbanken? 752 kB