Riksbankens roll

Vilken är egentligen Riksbankens roll i samhällsekonomin? I stora drag handlar Riksbankens arbete om att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller sitt värde över tiden. Riksbanken ska också se till att pengarna är svåra att förfalska och övervaka att hela det system som finns för att genomföra betalningar fungerar utan störningar. 

 

Ett mål - låg inflation

Riksbanken är Sveriges centralbank. Banken har ett mål - att se till att inflationen är låg och stabil. Riksbanken har därför fått i uppdrag att ansvara för Sveriges penningpolitik, det vill säga att påverka inflationen med räntan. Men banken har också fått i uppdrag att övervaka det system som finns för att genomföra betalningar. Riksbanken ger också ut sedlar och mynt och förvaltar Sveriges reserver av guld och valuta.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 7 ?